Nogle udklip fra danske love:

Bemærk at det er min tolkning af danske love. Et hvert ansvar for fejltolkning er læserens eget.

§ 11 Stk.4. Fritaget for afgift efter denne lov er øl, der fremstilles af en privatperson og forbruges af denne, af dennes familie eller gæster, forudsat at der  ikke finder noget salg sted.«

“.....således, at det er tilladt en privatperson at fremstille øl på betingelse af, at fremstillingen foregår for egen regning og risiko, samt at de fremstillede produkter udelukkende er til eget brug uden salg for øje”

LBK 564 1998, § 1:
Stk. 3. Indmæskning, gærsætning, destillation, syntese eller lignende, hvorved fremkommer spiritus, må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.

Brug af udenlandsk frugt til hjemmevinbrygning.

Tidligere fandtes der en lov om, at man ikke måtte bruge udenlandsk frugt til hjemme brygning. Jeg har søgt rundt i Danmarks små 1500 love og kan ikke finde en sådan lov længere. Det vil også være svært at forklare vores naboer i de andre EU lande.

Sammenfattende:

Det er tilladt at brygge vin, cider og øl til eget brug.

Man må benytte lovlige levnedsmidler til fremstillingen.

Det er ikke tilladt at fremstille spiritus uden at være et registreret firma, der betaler afgift til staten. Man må altså ikke foretage opkoncentrering af alkohol i sit bryg f.eks ved destillering eller andre fysiske metoder.

[Vinbryggeren.dk] [Lidt fra vinbryggeren] [Vinfremstilling trin for trin] [Opskrifter] [Remedier] [Ordliste] [Billeder] [Lidt om ølbrygning] [Vinsygdomme] [Hvad man må og ikke må] [Om denne side] [Kontakt]